top of page

ÇOCUK PSIKODRAMASI

Sosyal bir varlık olan insan, tüm yaşamını bir grubun içinde geçirir. İçinde bulunulan grup tarafından benimsenme ve grubun bir parçası olarak kabul görme isteği kadar özgün bir birey olma arzusu çocukluk ve ergenlik döneminin en önemli olgusudur. Psikodrama grubuna katılan çocuk önce terapist tarafından daha sonra zamanla grup üyeleri tarafından eleştirilmeden ve anlama isteğiyle kabul edilir. Terapi grubunun güvenli ortamı, çocuğa bir yandan nasıl ilişki kuracağını öğrenme olanağı sunarken; bir yandan grupta istendiğini ve sevildiğini hissedeceği bir deneyim sağlamaktadır.  


Çocuk psikodraması gruplarında çocukların okulda yaşadıkları problemler, aile içi ilişkiler, arkadaş edinememe ya da ilişkiyi sürdüreme sorunları, grup dışında kalma, öfke problemleri, kaygı, kendini ifade edememe gibi birçok konuda çalışılabilir.


Çocuk psikodrama grubunda oynanan oyunlar sayesinde rol değiştirmeyi, kendini tanımayı, duygularının farkına varmayı, kendini ifade etmeyi, kendi yaşadığı sorunlara karşı içgörü geliştirmeyi, kendi dışına çıkıp başkalarını anlamayı ve empati kurmayı deneyimler. Çocuk psikodramasında iyileşme, çocuktaki kusurlu kendilik algısının çocuğun kendi yaratıcılığını kullanarak dönüştürülmesi ile sağlanır.

psyc.jpeg
Uluslararası Çocuk Psikodraması: Hakkımda
bottom of page